Ziekteverzuim

Floor Manager: Waar is iedereen?!
Trafficer: Ziek!
Planner: Ik zei toch dat je op google flu moest kijken.

Ziekteverzuim is een van de meest lastige factoren om rekening mee te houden. Toch heeft het een enorme impact op capaciteitsplanning. Om goed de krimp in te schatten wil je als capaciteitmanager weten wat het ziekteverzuimpercentage kan beïnvloedden.

In andere woorden, je moet inschatten hoeveel mensen ziek kunnen worden de komende weken. Daarvoor gebruiken veel capaciteit planners WFM pakketten met berekeningen gebaseerd op het gemiddelde verzuim over meerdere jaren.

“Geen goed plan!!”

Maar het kan gelukkig ook slimmer:

Met goede tooling en slimme inzet van data helpen wij bedrijven alle relevante en beschikbare data (van het weer tot twitter tweets) in de wereld te koppelen aan het planningsproces. Daardoor kan een organisatie beter rekening houden met bijvoorbeeld ziekteverzuim en kan de klant toch met een hoog service level geholpen worden.

Google heeft vastgesteld dat bepaalde zoektermen goede indicatoren zijn voor griepactiviteit. Google Grieptrends gebruikt een verzameling van zoekgegevens van Google om griepactiviteit te schatten. Als je naar het ziekteverzuim per jaar kijkt dan laat Google Trends een behoorlijk verschil van jaar tot jaar zien. Ieder jaar is de trend van ziekte vrij duidelijk en bovendien vroeg zichtbaar (je kunt er op inspelen). In 2013 zie je meer dan een verdubbeling van het ziektevezuim in Nederland. Dit is geen verrassing. De grafiek hieronder laat dat zien.

Laat de forecaster de ziekteverzuimcorrectiefactor inschatten ten opzichte van voorgaande jaren…

Zo adviseren wij te plannen want wij zijn Plansis.

Google trends

Ziekteverzuim